Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση

  1. Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης και Επαγγελματική Ηθική.
  2. Ο κοινωνικός και ο πολιτικός ρόλος της Μουσικής Εκπαίδευσης.
  3. Πολιτιστική Πολιτική και Εκπαίδευση.
  4. Διασύνδεση της Εκπαίδευσης με άλλα συστήματα όπως η Οικονομία (χρηματοδότηση, κτλ) και οι Τέχνες.
  5. Εφαρμογές των Τ.Π.Ε για την Μουσική Εκπαίδευση με αναφορά σε Εκπαιδευτικά Σενάρια και ψηφιακό υλικό.
  6. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων και δομών της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (με έμφαση στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, τα Ωδεία, τα Μουσικά Σχολεία, κ.ά.).
  7. Στρατηγικός σχεδιασμός μουσικών μαθημάτων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο του «Νέου Σχολείου».
  8. Ο θεσμός των Μουσικών Σχολείων και η σημασία τους για την Ελληνική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
  9. Πιστοποίηση γνώσεων & δεξιοτήτων στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία.
  10. Επιμόρφωση και Συμβουλευτική των Εκπαιδευτικών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.