Ειδική Αγωγή: Εικαστικές Τέχνες, Μουσική, Κοινωνική Παιδαγωγική και Μαθησιακές δυσκολίες

 1. Ποιες είναι οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 2. Δυσορθογραφία, Δυσαναγνωσία, Δυσγραφία
 3. Τα χαρακτηριστικά των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
 4. Ανίχνευση και πρώτη αντιμετώπιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
 5. Παρέμβαση, Υποστήριξη και Αντιμετώπιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
 6. Αρχές και σκοποί της Ειδικής Αγωγής
 7. Το νομοθετικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 8. Ανίχνευσης, διάγνωσης και αξιολόγησης ατόμων με ειδικές ικανότητες
 9. Ειδική Αγωγή και Γενική Εκπαίδευση
 10. Μαθησιακές Δυσκολίες
 11. Αυτισμός
 12. Πολλαπλές Αναπηρίες
 13. Σύνδρομο Asperger
 14. Προβλήματα στη συμπεριφορά. Σύνδρομο Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
 15. Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή
 16. Διγλωσσία και Ειδική Αγωγή
 17. Νέες Τεχνολογίες και Ειδική Αγωγή
 18. Σχολικές Δραστηριότητες και Ειδική Αγωγή
 19. Πολιτισμικές δραστηριότητες και Ειδική Αγωγή
 20. Η Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή
 21. Ένταξη και συνεκπαίδευση ατόμων με ειδικές ικανότητες στη Γενική Εκπαίδευση
 22. Ειδική Αγωγή και Εικαστικές Τέχνες
 23. Ειδική Αγωγή και Μουσική
 24. Ειδική Αγωγή και Κοινωνική Παιδαγωγική
 25. Συνεργασία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στο χώρο τηςΕιδικής Αγωγής
 26. Διαταραχές λόγου και ομιλίας