Σεμινάριο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για τη διδακτική και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας από 30/6 έως 2/7/2017 κατά τη διάρκεια των εργασιών του 23ου Διεθνούς Συνεδρίου.

Στο σεμινάριο θα διδάξουν ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κόστος συμμετοχής: 20€, Φοιτητές 15€.


Δήλωση συμμετοχής

Οι υποψήφιοι επιμορφούμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την δήλωση συμμετοχής με τα εξής απαραίτητα στοιχεία:

  • α) αριθμό κινητού τηλεφώνου,
  • β) ιδιότητα,
  • γ) πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και
  • δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μετά τη συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής, οι υποψήφιοι καλούνται να προχωρήσουν στην εξόφληση της οικονομικής συμμετοχής.


Online εξόφληση οικονομικής συμμετοχής για το σεμινάριο


Καταβολή οικονομικής συμμετοχής για το σεμινάριο σε τραπεζικό λογαριασμό:

Δικαιούχος:                            Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών
Τράπεζα:                                Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
Αρ. Λογ/σμού:                       785/480061-35
IBAN:                                      GR50 0110 7850 0000 7854 8006 135
ΚΩΔ. SWIFT–BIC:               ETHNGRAA
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:                        Σεμινάριο (23ο Διεθνές Συνέδριο)
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ:                       (το όνομά σας)