Επικοινωνία


Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών

http://www.elppo.gr


Ταχ. Διεύθυνση:
Αντωνίου Οικονόμου 8, Άγιος Βασίλειος 26504, Ρίο Αχαΐας

Τηλέφωνα: 2613019948
Fax: 2610-993855

e-mail επικοινωνίας για το 23ο συνέδριο: 23synedrio@inpatra.gr